"Keep moving". Wat een beleving ! Gaat u mee ?

  

Ter kennismaking:

De vereniging Pentecostal Council of Churches / PCC is als raad opgericht in 1999.                                                          
In 2007 heeft zij haar visie vernieuwd. Om deze reden heeft zij haar focus verschoven van Afrikaanse naar kerken in het algmeen, welke elkaar kunnen vinden in haar kernprincipes en uitgangspunten.

Het opbouwproces van de organisatie is nog steeds gaande. Het gaat langzaam. Dat komt enerzijds door bescheiden middelen. Zo is er geen personeel in loondienst. Alle inzet geschiedt in de vrije tijd. Anderzijds is er sprake van beperkte tijd. Daar komt bij, dat veel kerkgenootschappen in zorg zijn om goede ruimte voor hun activiteiten en veel te maken krijgen met de zwakke sociaal,  economische positie van hun leden. De vereniging houdt zich dan ook niet alleen bezig met geestelijke zaken.

Samen met u mogen wij de blijde boodschap van de Here Jezus Christus doorgeven. Door de Heilige Geest.                           
    
Wij zijn benieuwd naar uw betrokkenheid.

Wij wensen U Gods Zegen.

Namens de PCC,

 

Pastor Moses Alagbe,
voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / per 18 april 2016
info@pccned.nl